Helsesekretærer

Linda Thorsen Gloppen

Synnøve Hiim

Lill Iren Norgren

May Kristin Solbakken

Solveig Bjørgengen