Koronavirus (Covid-19)

Endringer i kontakt mellom pasient og fastlege under korona-epidemien.

  1. Vi følger offentlige retningslinjer for begrense smittespredning og har økte hygiene-tiltak i pasientkontakten. Lege/personal vasker/spriter hender mellom hver pasientkontakt. Overflater/utstyr sprites. Vi benytter arbeidstøy. Vi benytter munnbind, hansker og annet smittevern etter vurdering.
  2. STOPP! Ikke gå inn på legekontoret dersom du har feber, luftveisinfeksjon eller hatt nærkontakt med koronasmittet person. Du ringer da til oss på 51303050 og vi avtaler eventuelt undersøkelse ved eget legekontor for nærmere vurdering.
  3. Alle pasienter settes opp først til telefonkonsultasjon og etter fastleges vurdering settes ved behov for det til time ved oppmøte (fysisk konsultasjon).
  4. Møt helst alene til time, dersom det ikke er helt nødvendig at du har noen med deg.
  5. Alle som skal ta blodprøver må vurderes av fastlege før blodprøvetakning – dette gjelder også de blodprøver som tas for sykehuset.
  6. Før du møter til time: Vask eller sprite hender. Ha på klær som gjør at det er raskt og enkelt å få til en kroppslig undersøkelse, blodprøvetaking etc. Smykker og klokker bør helst ligge igjen hjemme. Dette er viktig for å redusere faren for virusspredning.
  7. Møt presis til time – vi forsøker holde tiden, slik at det er minst mulig kontakt med andre pasienter på venterommet.
  8. Hold minst 2 meter avstand til andre som oppholder seg på legekontoret.
  9. Varighet av legetime forsøkes holdt på maksimalt 10 minutter.
  10. Etter bruk av betalingsterminal rådes til at du benytter håndsprit før du forlater legekontoret.