Sjømannslege

Hos oss treffer du sjømannsleger. Legene har kurs i maritim medisin og er godkjente sjømannsleger.

Når du ankommer legesenteret, ber vi om at du melder deg ved ekspedisjonen for registering. Oppmøte omkring 30 minutter før timen hos sjømannslegen, for obligatoriske forundersøkelser.

Før timen hos sjømannslegen utføres laboratorieundersøkelser.

Du blir også bedt om fylle ut personalia og et spørreskjema. Inne hos sjømannslegen blir du spurt ut på helsetilstand og vil få foretatt en fysisk undersøkelse.

På grunnlag av dette vil sjømannslegen konkludere om du oppfyller kravet til sjømannsattest og sender dette inn på nettbasert registreringssystem.

Du får med en papirkopi av attest.