Om oss

Randaberg Medisinske Senter ble startet 1.april 2017.

Vi er 4 erfarne fastleger som har jobbet flere år i Randaberg og har inngått kontorsamarbeid: Stanko Matic, Thomas Hellvig, Einar Skeivik og Håvar Asbjørn Aurstad. Vi driver legesenteret i fellesskap.

Vi satser på et godt faglig allmennmedisinsk tilbud og god service til våre pasienter.

Våre fastleger holder seg godt faglig oppdatert gjennom sin spesialitet i allmennmedisin.
Stanko Matic og Håvar Asbjørn Aurstad er spesialister i allmennmedisin.
Thomas Helvig og Einar Skeivik under spesialisering i allmennmedisin.
Sammen med oss har vi vikarlege og turnuslege.

Legesenteret holder til i nye moderne lokaler på Randabergveien 300 på Randaberg, med god beliggenhet i forhold til adkomst og parkering. Vi har satset på god bemanning på personalsiden – våre helsesekretærer har helsefaglig bakgrunn og erfaring innenfor faget. Leger og helsesekretærer har et nær og godt samarbeid til det beste for deg som pasient. Vi deler lokaler og samarbeider med flere fysioterapeuter og kiropraktikere.

Vi vektlegger et godt arbeidsmiljø for de som jobber sammen hos oss. Vi har til sammen et listetak på 5270 pasienter, hvor det for tiden er fortsatt er noen få ledige plasser. Legekontoret har omkring halvparten av kommunens innbyggere på fastlegelistene.
Vi tilstreber kort ventetid for ordinære timer og arbeider for god kapasitet for øyeblikkelig hjelp samme dag.

Vi ønsker deg som pasient velkommen til oss ved Randaberg Medisinske Senter.

Vennligst hilsen
Legene og helsesekretærene