Viktige meldinger

Dersom du ikke har blitt oppringt av din fastlege og faller inn under følgende risikogrupper ber vi deg ta kontakt med RMS på 51303050.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  •  Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesieltimmundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon