Fastleger

Vi er 4 fastleger ved Randaberg Medisinske Senter:

Martine Reppen, Thomas Helvig, Einar Skeivik og Håvar Asbjørn Aurstad.

Fastlegene har fastlegeavtale med Randaberg kommune.

Martine Reppen er under spesialisering i allmennmedisin. Hun har jobbet som fastlegevikar ved Randaberg Medisinske Senter siden 2022 og er ny fastlege fra 1.oktober 2023.

Thomas Helvig er spesialist i allmennmedisin og har erfaring som fastlege i Randaberg siden 2013, samt erfaring fra annen allmennpraksis. Han har også erfaring fra barne/ungdomspsykiatrisk i Stavanger.

Einar Skeivik er under spesialisering i allmennmedisin og har erfaring som fastlege i Randaberg siden 2013. Han har også flere års erfaring som allmennlege ved Forusakutten.

Håvar Asbjørn Aurstad er spesialist i allmennmedisin. Han har erfaring som fastlege i Randaberg siden 2014. Han har tidligere jobbet som fastlege i Steinkjer, Klepp og Sola. Også erfaring som allmennlege ved Forusakutten. Han har også erfaring fra barneavdelingen i Stavanger og kirurgisk avdeling i Trondheim.

Problemstillinger du ønsker helst drøfte med din fastlege, bes helst bestilt ved ordinær time de dagene din fastlege er tilstede. For øvrig kan du bestille time for øyeblikkelig hjelp hos din fastlege, fastlegekollega, vikarlege eller turnuslege.

Vi har ønske om tilby legetjeneste hos oss på dagtid, slik at du unngår måtte ta kontakt med legevakt.

Tiden som settes av til en vanlig fastlegetime er inntil 15 minutter avhengig av hvor mye tid du behøver innenfor denne tidsrammen og hvor mye tid fastlegen vurderer. Dersom du skulle ha behov for mer tid ut over dette, bes du gi beskjed om dette før timen eller avtale en ny time med fastlegen dersom tiden ikke strekker til.

Øyeblikkelig hjelp timer er normert til inntil mellom 5-10 minutter, avhengig av problemstilling. Av hensyn til øvrige pasienter og fastlegens arbeidsdag, ber vi om at dette tas hensyn til.

Hver fastlege har bestemte praksisdager, hvor vi er tilstede mellom 4-5 dager i uken.
Dager fravær fastlege dekkes av fastlegekollega og turnuslege.