Priser

Betaling hos legen foregår på betalingsautomat ved venterom og ekspedisjon. Vårt personal er behjelpelig, dersom du har behov for det. Betaling foretas fortrinnsvis på bankkort, men kontanter kan benyttes.

Du kan også unntaksvis be om giro, men da tilkommet det et girogebyr fastsatt av leverandør for betalingstjenesten.

Fastlegene har fastlegeavtale med Randaberg kommune og følger fastsatte priser etter offentlige justeringer.

Pris for time hos fastlege, laboratoriearbeid og prosedyrer som utføres av fastlegen er regulert i den såkalte «Normaltariffen» etter avtale mellom Den norske Legeforeningen og det offentlige.

For de fastlegene som er spesialister i allmennmedisin  kommer det et pristillegg etter offentlig justeringer.

I tillegg kommer utgifter du må dekke selv til eventuelt forbruksmateriell, medisiner eller vaksiner.

Attester som ikke er dekket gjennom fastlegeavtalen må du betale for selv. Prisene hos oss er justert etter hva tilsvarende legesentere tar for slik tjeneste.